Informace o zpracovávání osobních údajů

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je: Ing. Jiří Theier, Březová 807, 382 41 Kaplice
Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je: Ing. Jiří Theier, Březová 807, 382 41 Kaplice

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabyla účinnosti dne 25. 5. 2018,
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů jsme připravili, abychom vám v souladu s požadavky základního nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a nařízení o ochraně osobních údajů vysvětlili jaké informace shromažďujeme a jaké používáme údaje.

Automatické ukládání dat
Když dnes navštívíte webové stránky, automaticky se generují a ukládají určité informace, a to i na tomto webu.

Když navštívíte dané webové stránky tak, jak to děláte nyní, náš webový server (počítač, na kterém je tento web uložen) automaticky ukládá data, jako jsou:

– adresa (URL) dané webové stránky
– prohlížeč a verze prohlížeče
– operační systém
– adresa (URL) dříve navštívené stránky (URL reference)
– název hostitele a IP adresa zařízení, ze kterého k němu přistupujete
– datum a čas v souborech (soubory protokolu webového serveru).

Zpracování a uchovávání osobních údajů
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let..
Osobní údaje, které nám poskytnete elektronicky na tomto webu, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa nebo jiné osobní údaje při odesílání formuláře, budeme používat pouze společně uvedeným účelem a tato data budou uložena v bezpečí a nebudou poskytnuta třetím stranám.

Vaše osobní údaje proto používáme pouze ke komunikaci s návštěvníky, kteří nás výslovně chtějí kontaktovat, a ke zpracování služeb a produktů nabízených na tomto webu. Vaše osobní údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu, ale nemůžeme vyloučit možnost, že tyto údaje budou zobrazeny v případě protiprávního jednání.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů máte právo na přístup k svým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).
Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
Jako subjekt údajů jste informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete odvolat e-mailem na adresu info@elka-kaplice.cz.
Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soubory cookie
Naše webové stránky používají soubory cookie HTTP k ukládání údajů specifických pro uživatele

Šifrování TLS pomocí protokolu https
Používáme https. Díky použití TLS (Transport Layer Security), šifrovacího protokolu pro bezpečný přenos dat na internetu, můžeme zajistit ochranu důvěrných dat. Použití tohoto zabezpečení přenosu dat poznáte podle malého symbolu zámku v levém horním rohu prohlížeče a použití schématu https (místo http) jako součásti naší internetové adresy.

Místní zásady ochrany osobních údajů písem Google
Na našich webových stránkách používáme písma Google společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Písma Google jsme integrovali lokálně, tj. na náš webový server, nikoli na server Google.

Zásady ochrany osobních údajů Google reCAPTCHA
Naším hlavním cílem je zajistit, aby naše webové stránky byly chráněny a zabezpečeny pro vás i pro nás tím nejlepším možným způsobem. Abychom to zaručili, používáme Google reCAPTCHA od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). S novou verzí Invisible reCAPTCHA není vyžádováno ani manuální zaškrtnutí.

Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.